Samorząd tworzą wszyscy mieszkańcy Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.

Jest organizacją niezależną, reprezentującą ogół mieszkańców.

W skład Młodzieżowej Rady Bursy wchodzą wychowankowie wybrani w drodze tajnych, demokratycznych wyborów.

Wybory dokonywane są na okres 1 roku w miesiącu wrzesień/październik. wg ustalonych procedur.

W roku szkolnym 2018/2019 Samorząd bursy będzie pracował w składzie:

Przewodniczący: Kornelia Dominik

V-ce przewodniczący: Aleksandra Sendecka, Skiba Angelika, Monika Mazur

Opiekun Samorządu: Dorota Gregorczyk-Słota

Do najważniejszych zadań Samorządu przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 należą:

  • Organizacja zebrań Młodzieżowej Rady Bursy.
  • Koordynacja pracy sekcji działających w placówce.
  • Organizacja imprez oraz przedsięwzięć.
  • Dbałość o estetykę placówki i otoczenia.
  • Rozwijanie samorządnej działalności wychowanków, mające na celu przygotowanie ich do życia w społeczeństwie dorosłych.
  • Działalność wspierająca wychowanków.
  • Dokumentowanie działalności samorządu

Pliki do pobrania