Wolontariat

Jesteś tutaj://Wolontariat
Wolontariat2020-04-24T11:19:26+02:00

Sekcja wolontariatu –realizuję zadania, związane z zaszczepieniem u młodzieży, poprawnych wartości aksjologicznych. Zainaugurowane zajęcia wychowawcze, mają na celu motywowanie wychowanków do niesienia bezinteresownej pomocy bliźnim. Młodzież w ramach zajęć rozwija w sobie kreatywność oraz twórczość działania, uwrażliwiając się na rzecz drugiego człowieka. Wychowankowie dzięki uczestnictwu w sekcji wolontariatu, wzmacniają w sobie poczucie chęci niesienia pomocy potrzebującym. Równie ważnym zadaniem wolontariatu jest budowanie u młodzieży empatycznego spojrzenia na ludzi biednych, ubogich oraz potrzebujących. Okres zamieszkiwania przez młodzież w bursie  jest idealny do kreowania postawy altruistycznej, a więc niesienia bezinteresownej pomocy. Aktywny udział młodzieży w wolontariacie stwarza okazję do budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu pasji, zainteresowań, a przede wszystkim wpływa korzystnie na spędzanie czasu wolnego. Podejmowane przez młodzież –„ wolontariuszy” aktywność ma ogromny wpływ na rozwój ich osobowości. Wolontariusze to ludzie  wielcy sercem  oraz wspierający, nie tylko ludzi ubogich i potrzebujących ale wrażliwi, także na los zwierząt,  czy środowiska.

Wolontariusz współpracuje z wieloma osobami. Podczas współpracy z wolontariuszami, ważne jest, by na bieżąco koordynować ich działania – regularnie konsultować z nimi powierzone obowiązki, służyć radą i proponować rozwiązania. Bursa ściśle współpracuje z Zamojskim Centrum Wolontariatu gdzie podczas regularnych spotkań można rozważać bieżące działania, rozwiązywać wszelkie problemy. Jest to też dobry czas na to, by omawiać efekty współpracy. Wszelkie informacje o działaniach zamojskiego wolontariatu można znaleźć na stronie: http://wolontariatzamosc.pl/

Wolontariat – aktualności

Szkolenie dla nowych wolontariuszy

1 października 2019|

„Spotkajmy się w Wolontariacie” pod takim tegorocznym hasłem wychowankowie bursy spotkali się na szkoleniu nowych wolontariuszy Koła Wolontariatu Otwarta Dłoń. Podczas spotkania młodzież zdefiniowała pojęcie wolontariatu, wolontariuszy oraz przypisała cechy wyróżniające wolontariuszy. Według wychowanków wolontariat [...]

Load More Posts