Tabela opłat za luty.


Tabela opłat za styczeń.


PILNE

W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 r. wszyscy wychowankowie będą mieli odpisy a co za tym idzie nadpłaty do zwrotu z tytułu rozliczenia rocznego.

Prosimy więc wszystkich rodziców, którzy nie dostarczyli jeszcze wypełnionego wniosku o zwrot nadpłaty za rok 2021 aby w trybie pilnym pobrali wniosek z naszej strony i wypełniony przesłali e-mailem na adres: bursanr2zamosc@interia.pl. a oryginalny wniosek dostarczyli do wychowawców grup po zakończeniu nauki zdalnej.


Opłaty za grudzień 2021 r.
Uwaga!

Na koniec roku budżetowego – kalendarzowego stan konta na dzień 31.12.2021 r. powinien być zerowy. W związku z powyższym przed dokonaniem wpłaty za miesiąc grudzień 2021r. proszę kwotę uzgodnić w księgowości Bursy tel. 84 638 39 55 Przypominamy, że wpłata powinna być dokonana do 30.11.2021 r.

Ważne: w grudniu proszę nie dokonywać wpłat za miesiąc styczeń 2022r. Wpłaty za miesiąc styczeń dokonujemy w styczniu 2022r. do dnia 10.01.2022r.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego prosimy Rodziców wychowanków lub Wychowanków pełnoletnich o wypełnienie wniosku o zwrot nadpłaty i dostarczenie go do wychowawcy grupy do dnia 15.12.2021 r.

Poniżej wzór wniosku.

Druk o zwrot nadpłaty (tutaj…)


Tabela opłat grudzień 2021