Rekrutacja 2020/2021

Informator-Nabór do BURS 2020-2021

oświadczenia 2020-2021

 


Informujemy, iż bursa czynna będzie dnia 01.09.2019 (niedziela) od godziny 16.

Obowiązkowe spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do bursy odbędzie się dnia 01.09.2019 o godz. 16.30 w auli Bursy Międzyszkolnej Nr 2 ul. Szczebrzeska 41. Wymagana obecność rodzica/opiekuna prawnego w przypadku dziecka niepełnoletniego.”


OGŁOSZENIE

 W dniu 16.07.2019 r. po weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ogłoszono listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Wyniki rekrutacji można sprawdzić za pomocą indywidualnego numeru PIN  w elektronicznym systemie rekrutacji na stronie internetowej http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/ oraz w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.

Do dnia 26.07. 2019 r. kandydaci zakwalifikowani do Bursy potwierdzają zamieszkanie poprzez wpłatę zaliczki za wyżywienie za miesiąc wrzesień 2019r. w wysokości 50 złotych na konto Bursy 86 1020 5356 0000 1102 0007 7164 w tytule przelewu podając imię i nazwisko kandydata, którego wpłata dotyczy.


Rekrutacja 2019/2020

Od dnia 08.07.2019 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do publicznych burs międzyszkolnych na terenie miasta Zamość na rok szkolny 2019/2020, adres strony internetowej: http://www.nabor.pcss.pl/zamosc/

Przypominamy:

  1. Kandydat powinien wejść do systemu rekrutacji elektronicznej i wypełnić wniosek.
  2. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikiem oraz wymaganymi dokumentami należy złożyć w bursie.
  3. Wniosek można również otrzymać w bursie, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru. Upoważniony przez placówkę operator, wprowadzi do systemu elektronicznego wszystkie dane, zawarte w złożonym wniosku.

W takiej sytuacji można również otrzymać numer PIN, aby móc elektronicznie sprawdzić wynik rekrutacji.

Pliki do pobrania