Wychowanki z bursy wzięły udział w niezwykle ciekawym projekcie edukacyjnym „Akademii zdrowia i urody” organizowanym przez Wyższą Szkołę Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Celem projektu było propagowanie wśród młodzieży prozdrowotnych nawyków związanych ze stylem życia, szczególnie w zakresie dbania o ciało oraz racjonalnego odżywiania. Lekcje on-line prowadzone były przez kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia oraz partnerów uczelni. Lekcje i webinary prezentowały obszary tematyczne, wiedzę, a także umiejętności praktyczne z zakresu: kosmetologii, chemii kosmetycznej, dietetyki, chemii żywności, rozwoju osobistego. Cały projekt odbywał się na platformie internetowej i trwał od 15.02 do 15.04.2021 r.