W dniu dzisiejszym, 13 kwietnia 2023 roku, rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Młodzież naszej bursy złożyła kwiaty i zapaliła znicz przy Pomniku – Dęby Pamięci, by uczcić Żołnierzy zamordowanych przez NKWD w 1940 roku w Katyniu, Starobielsku, Ostaszkowie
i innych miejscach kaźni. Przewieziono Ich na miejsce stracenia w bydlęcych wagonach
a potem zgładzono strzałem w tył głowy i pogrzebano w zbiorowych mogiłach na których wyrósł las. Pozbawiono ich życia, lecz pamięci nie udało się zabić… W liście odnalezionym
w mogile, czytamy słowa skreślone tuż przed śmiercią: „ Tęsknota dręczy mnie i bardzo
mi smutno. Tak bym cię kochanie chciał zobaczyć. Nie wiadomo dokąd znów nas wiozą.
Nic nie wiadomo, można tylko przypuszczać. Teraz czekamy cierpliwie na odjazd. Ruszamy. Jedziemy w kierunku Smoleńska. Pogoda słoneczna, na polach jeszcze dużo śniegu.” Ta droga skończyła się w Katyniu.

Cześć Ich Pamięci!