wychowawca I Gr. (sekcja higieny i profilaktyki zdrowotnej, sekcja kulinarna, wolontariat)

wychowawca II Gr. (sekcja morska, kronika bursy)

wychowawca III Gr. (samorząd, WDN, Zespół wychowawczy)

wychowawca IV Gr. (sekcja sportowa, sekcja kulturalno- plastyczno- fotograficzna, tablo wycieczek i maturzystów, redagowanie strony internetowej)

wychowawca V Gr. (sekcja higieny i profilaktyki zdrowotnej, język migowy)

wychowawca VI Gr. (sekcja higieny i profilaktyki zdrowotnej)

wychowawca gr VII (sekcja kulinarna, sekcja ekologiczna)

 

Wspomaganie grup wychowawczych