Inspektor Ochrony Danych Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu

e-mail: inspektor@cbi24.pl  – Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Pani Ewa Palus

Zastępcą Inspektora Ochrony Danych osobowych jest Pani Agata Szwed.

Pliki do pobrania