MŁODZIEŻOWA RADA BURSY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

 

MŁODZIEŻOWA RADA BURSY 2021-2022

 

 

 

Samorząd tworzą wszyscy mieszkańcy Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.

Jest organizacją niezależną, reprezentującą ogół mieszkańców.

W skład Młodzieżowej Rady Bursy wchodzą wychowankowie wybrani w drodze tajnych, demokratycznych wyborów.

Wybory dokonywane są na okres 1 roku w miesiącu wrzesień/październik. wg ustalonych procedur.

W roku szkolnym 2019/2020 Samorząd bursy będzie pracował w składzie:

 

Przewodniczący: Justyna Sysło

V-ce przewodniczący: Aleksandra Sędecka, Maja Ruman, Kamil Zawada, Kacper Odrzywolski

Opiekun Samorządu: Łaba Katarzyna, Aleksander Prokopowicz

Do najważniejszych zadań Samorządu przewidzianych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 należą:

  • Organizacja zebrań Młodzieżowej Rady Bursy.
  • Koordynacja pracy sekcji działających w placówce.
  • Organizacja imprez oraz przedsięwzięć.
  • Dbałość o estetykę placówki i otoczenia.
  • Rozwijanie samorządnej działalności wychowanków, mające na celu przygotowanie ich do życia w społeczeństwie dorosłych.
  • Działalność wspierająca wychowanków.
  • Dokumentowanie działalności samorządu

Pliki do pobrania