Wnioski do przyjęcia do bursy:

zamosc_bursa_wniosek_pełnoletni

zamosc_bursa_wniosek_niepełnoletni

UWAGA!!!

Przypominamy Rodzicom naszych wychowanków, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu zamieszkania w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu o konieczności wpłaty zaliczki w wysokości 50 złotych na konto bursy

86 1020 5356 0000 1102 0007 7164

na poczet wyżywienia za miesiąc wrzesień 2023 r.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko wychowanka.

Termin wpłaty: do 14.07.2023r. PILNE

Brak potwierdzenia kontynuowania zamieszkania poprzez nieuiszczenie wpłaty na wyżywienie w określonym terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

 

Waldemar Leszczyński

Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2

w Zamościu

REKRUTACJA 2023/2024

Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania (DLA OBECNYCH WYCHOWANKÓW BURSY)

 • Wychowankowie bursy, którzy wyrażają wolę kontynuacji zamieszkania w bursie na kolejny rok szkolny, mają obowiązek złożyć deklarację kontynuacji zamieszkania w placówce (art. 153.ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U.  2021 r., poz.1082 z późn.zm.).

 • Deklarację można wypełnić i złożyć w bursie lub wypełnić w wersji elektronicznej, przez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/zamosc/bursa/start , następnie wydrukowaną i podpisaną złożyć w bursie   w dniach od 8 maja 2023 r. do 14 lipca 2023 r.

 • Potwierdzenie deklaracji kontynuowania zamieszkania nastąpi poprzez wpłatę zaliczki na wyżywienie za miesiąc wrzesień 2023 r. w wysokości  50 zł. na konto bursy w terminie od dnia 8 maja 2023 r. do  dnia 14 lipca 2023 roku.

 • Niezłożenie  deklaracji w terminie lub niepotwierdzenie deklaracji kontynuowania zamieszkania poprzez nieuiszczenie wpłaty zaliczki na wyżywienie w określonym terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Do kontynuacji zamieszkania uprawniona jest osoba, która w chwili składania deklaracji jest wychowankiem bursy.

DLA KANDYDATÓW DO BURSY NA ROK SZKOLNY 2023/24:

Szanowni Państwo

Poniżej publikujemy wszystkie informacje dotyczące naboru do bursy na rok szkolny 2023/2024.

Przedstawiony informator zawiera:

 • Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania

 • Kryteria rekrutacji

 • Opis załączników do potwierdzenia kryteriów rekrutacji

 • Zasady weryfikacji oświadczeń

 • Dodatkowe informacje

 • Instrukcję korzystania z systemu elektronicznego (kliknij tutaj)

 • Klauzulę informacyjną

(kliknij tutaj) Informator dla kandydatów do burs na rok szkolny 2023-24

 

REGULAMIN REKRUTACJI (kliknij tutaj)