LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO BURSY

 

UWAGA !!!

 

Przypominamy Rodzicom wychowanków zakwalifikowanych na pierwszy rok zamieszkania w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu o konieczności wpłaty zaliczki w wysokości 50 złotych na konto bursy

86 1020 5356 0000 1102 0007 7164

na poczet wyżywienia za miesiąc wrzesień 2022 r.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko wychowanka.

Termin wpłaty: do 11.08.2022r. PILNE!!!

Brak potwierdzenia kontynuowania zamieszkania poprzez nieuiszczenie wpłaty na wyżywienie w określonym terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla nowych kandydatów na stronie naboru elektronicznego https://nabor.pcss.pl/zamosc/bursa/dokumenty

 

Waldemar Leszczyński

Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu

UWAGA !!!

 

Przypominamy Rodzicom wychowanków deklarujących kontynuowanie zamieszkania
w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu o wpłacie zaliczki w wysokości
50 złotych na konto bursy na poczet wyżywienia za miesiąc wrzesień 2022 r.

Termin wpłaty: do 29.07.2022r.

Brak potwierdzenia kontynuowania zamieszkania poprzez nieuiszczenie wpłaty na wyżywienie w określonym terminie oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Harmonogram czynności postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 dla nowych kandydatów na stronie naboru elektronicznego https://nabor.pcss.pl/zamosc/bursa/dokumenty

Dyrektor Bursy

Waldemar Leszczyński

UWAGA!!! REKRUTACJA 2022/2023

DLA MIESZKAŃCÓW BURSY:

Od 10 maja można składać deklaracje kontynuacji zamieszkania w bursie na przyszły rok szkolny. Szczegółowe informacje u wychowawców grup.

DEKLARACJA DO POBRANIA!!! (KLIKNIJ TUTAJ)

DLA KANDYDATÓW DO BURSY:

Szanowni Państwo

Poniżej publikujemy wszystkie informacje dotyczące naboru do bursy na rok szkolny 2022/2023.

Przedstawiony informator zawiera:

  • Zasady i terminy kontynuacji zamieszkania

  • Kryteria rekrutacji

  • Opis załączników do potwierdzenia kryteriów rekrutacji

  • Zasady weryfikacji oświadczeń

  • Dodatkowe informacje

  • Instrukcję korzystania z systemu elektronicznego (kliknij tutaj)

  • Klauzulę informacyjną

(kliknij tutaj) Informator dla kandydatów do burs na rok szkolny 2022-23

 

Oświadczenia dla kandydata niepełnoletniego

Oświadczenia dla kandydata pełnoletniego

WNIOSEK DO POBRANIA!!! (KLIKNIJ TUTAJ)