V Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów pt. „Bursa, Internat szansą na lepszą edukację” pod hasłem: „Wychowanie to wyzwanie”