Po raz kolejny Bursa międzyszkolna Nr 2 w Zamościu  wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Do zbiórki środków czystości, artykułów szkolnych i produktów spożywczych włączyła się cała społeczność placówki: młodzież, pracownicy administracji i obsługi, nauczyciele wychowawcy oraz Dyrektor.

Zebrane produkty posłużyły do przygotowania paczek świątecznych przeznaczonych dla wybranej rodziny.

Wszystkim darczyńcom składamy ogromne podziękowania za wkład i zaangażowanie.

DZIĘKUJEMY !!!