Wychowawcy grup

mgr Małgorzata Piaseczna
wychowawca I Gr. (Sekcja kulturalna, plastyczno-fotograficzna, strona internetowa)

mgr Magdalena Pilip
wychowawca II Gr. (Sekcja morska, kronika)

mgr Wiesława Haik
wychowawca III Gr. (Przewodnicząca zespołu wychowawczego, Protokolant Rady Pedagogicznej)

mgr Artur Zychal
wychowawca IV Gr. (Sekcja sportowa, kulturalna, strona internetowa, e-kronika, sekcja higieny i profilaktyki zdrowotnej, tablo wycieczek i maturzystów)

mgr Dorota Gregorczyk-Słota
wychowawca V Gr. (Sekcja kulturalna, samorząd, doradztwo zawodowe, WDN, tablo wycieczek i maturzystów)

mgr Renata Mudziuk-Sadowska
wychowawca VI Gr. (Sekcja higieny i profilaktyki zdrowotnej)

mgr Sylwia Janczak
wychowawca VII Gr. (Sekcja kulturalno- plastyczna- fotograficzna, ekologiczna)

mgr Nosalska Julia
wychowawca VIII Gr. (Sekcja kulinarna, wolontariat)

Wspomaganie grup wychowawczych

mgr Kitka Małgorzata
gr III, IV (Kołko polonistyczne, wolontariat)

lic Prokopowicz Aleksander
gr I, II (Kronika, Tablo wycieczek i maturzystów)

mgr Kotowicz Aleksandra
gr. VI, VII (Sekcja kulinarna, wolontariat)

mgr Monika Rebizant-Siwiło
gr. V (Sekcja kulturalna, kółko dziennikarskie, strona internetowa bursy)

mgr Popielec Witold
gr. VIII (Sekcja sprotowa, wolontariat)