Wychowankowie bursy mieli niebywałą okazję obcowania ze sztuką teatralną. Wychowankowie obejrzeli „Czeski dyplom” z teatru im. Kochanowskiego w Opolu. Uczestnictwo w spektaklach ma na celu podniesienie kompetencji kulturalnych wychowanków w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze, uwrażliwienie na piękno, a także krzewienie kultury i estetyki żywego słowa.