Zanim nadszedł upragniony dla Polaków Dzień Niepodległości 11 listopada 1918 r., nasz kraj znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez cały ten czas zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię. Dziś możemy powiedzieć, że dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane.  Z okazji 101 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę wychowankowie Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu wzięli udział w spotkaniach poświęconych Ojczyźnie i wolności. Młodzież podczas zajęć wychowawczych umacniała postawę patriotyczną, rozwijała zainteresowania historyczne. Podczas spotkania pogłębiano umiejętności rozumienia dziejów Polski na tle historii Europy. Przybliżono sylwetki osób dzięki którym dziś możemy mówić, że żyjemy i mieszkamy w niepodległym kraju, który jest Naszą Ojczyzną. O takim wspaniałym wolnym kraju marzyli nasi przodkowie, nasi rodacy. Kompendium wiedzy stanowiła gazetka ścienna przygotowana przez wychowanków.

Kolejnym etapem pogłębiania wiedzy i patriotyzmu wśród młodzieży była Wieczornica Patriotyczna Dla Niepodległej przygotowana przez p. Małgorzatę Kitkę i p. Joannę Droździel. Podczas uroczystości młodzież wspólnie odśpiewała Hymn Państwowy oddając jednocześnie szacunek wszystkim Polakom. Młode pokolenie obejrzało film „Niepodległość” reżyserii Krzysztofa Talczewskiego.

Narodowe Święto Niepodległości to symbol walki o wolność, a barwy narodowe to znak wiary i zwycięstwa. Wolność to nie tylko brak zewnętrznego przymusu, czy działania spośród których człowiek nie ma możliwości dokonywania dobrowolnego wyboru. Wolność to sytuacja w której człowiek ma prawo do własnych myśli, poczynań, wyborów. Wolność to warunki w których możemy się kierować własnym sercem, własną nieprzymuszoną wolą.  Będąc ludźmi wolnymi mamy wolność wyznania, sumienia, przekonań czy uczestnictwa w życiu społecznym. Taką wolną Polskę ofiarowali Nam Ci, którzy poświęcili swoje życie by kolejne pokolenia cieszyły się brakiem nakazów ze strony państwa i nie naruszały obowiązujących praw.