Poniżej prezentujemy materiał informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

ZAGROŻENIA I ZALECANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
FIZYCZNEGO I CYFROWEGO UCZNIÓW
Bezpieczna_Szkoła_Zagrożenia_i_zalecane_działania_profilaktyczne_w_zakresie_bezpieczeństwa_fizycznego_i_cyfrowego_uczniów