Problem związany z uzależnieniem od alkoholu jest niestety wciąż bardzo aktualny. Wiele zagrożeń czeka na młodych ludzi, którzy często nie potrafią się przed nim obronić. Jak powiedzieć stanowcze „nie”, gdy w grupie rówieśniczej ktoś namawia do wypicia alkoholu? Jak zareagować, gdy jesteśmy świadkami takiej sytuacji? Jak obronić siebie i innych ? Na takie i podobne pytania starali

się odpowiedzieć wychowawcy naszej bursy, podczas zajęć w ramach profilaktyki zdrowotnej. Wychowankowie wysłuchali prezentacji na temat szkodliwego wpływu alkoholu na organizm młodej osoby, o najczęstszych przyczynach sięgania po alkohol oraz o skutkach jakie powoduje. Po prezentacji młodzież wzięła udział w dyskusji na ten temat oraz w zajęciach grupowych. Na zakończenie spotkania młodzież obejrzała film pt. „ Dziękuję, nie piję!”, który podsumował wszystkie poruszane zagadnienia dotyczące przyczyn i skutków picia alkoholu.