Bursa Międzyszkolna nr 2 w Zamościu zaangażowała się w ogólnopolską akcję „Dzień Osób z Niepełnosprawnością”. We współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych- Inspektoratem w Zamościu podjęliśmy działania mające na celu uwrażliwienie młodzieży na zagadnienia związane niepełnosprawnością oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób wymagających pomocy. Zainaugurowaliśmy zajęcia wychowawcze mające na celu motywowanie wychowanków do przełamywania barier i lęku przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi. Działania które podejmujemy mają na celu zachęcenie młodzieży do burzenia funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych.

W naszej placówce prowadzone są również zajęcia podstaw języka migowego umożliwiające młodzieży komunikację interpersonalną za pomocą symboli graficznych.