W naszej bursie Klub Wolontariusza „Otwarta Dłoń” realizuje zadania związane z zaszczepieniem u młodzieży  właściwych wartości aksjologicznych. Co roku włączamy się w akcje Znicz dla Lwowa, której celem jest zbiórka zniczy które zapłoną  na cmentarzu za naszą wschodnią granicą. Aktywnie organizujemy koncerty charytatywne dla potrzebujących. Bardzo mocno angażujemy się w zbiórkę Szlachetna Paczka. Włączamy się w promowanie czytelnictwa i Ogólnopolską Akcje Cała Polska Czyta Dzieciom, gdzie grupa wolontariuszy bursy odwiedzała zamojskie przedszkola czytając dzieciom bajki. Nawiązaliśmy współprace z Zamojskim Centrum Wolontariatu. Po raz kolejny Nasza Bursa Międzyszkolna nr 2 została  zaproszona  w imieniu Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu oraz Urzędu Miasta Zamość na Galę Wolontariatu 2021.

Nasze wolontariuszki: Aneta Kurzepa i Agata Kurzepa  otrzymały nagrody Prezydenta Miasta Zamość. Jako wyraz uznania szczególnej postawy, pełnej wrażliwości, serdeczności oraz chęci niesienia pomocy bezinteresownej osobom potrzebującym. Dyplomy dla pozostałych wyróżniających się wolontariuszy zostały przekazane Koordynatorowi oraz na ręce pana Dyrektora Bursy. Szczególnie wyróżniający się wolontariusze to: Sandra Malinowska, Dorota Steciuk, Agata Mądral, Agata Kostrubiec, Miłosz Dzikowski.

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się z dobroci Waszych serc, empatycznego spojrzenia na człowieka ubogiego.