Wychowankowie, którzy podczas matur wyrażają chęć mieszkania w bursie proszeni są o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu oraz wydrukowanie i wypełnienie deklaracji.  Deklareację należy przywieźć wyepłnioną do bursy w dzień przyjazdu.

Deklaracja pobytu w bursie podczas matury

Mieszkańcy, którzy mają wypożyczone książki z biblioteki proszeni są o ich przywiezienie do 30.04.2021