INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW BURSY W SPRAWIE NABORU NA ROK SZKOLNY 2020-21