W ramach działań profilaktyki zdrowotnej, przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu, wychowankowie naszej bursy wzięli udział w dwudniowych zajęciach dotyczących zagrożeń związanych z dopalaczami. W pierwszym dniu wychowankowie obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Dopalacze, nowe narkotyki”, której celem było uświadomienie młodym ludziom, jak ważna jest wiedza o zgubnym działaniu tych i podobnych substancji. Szczególną uwagę zwrócono na to, jak umiejętnie budować poczucie własnej wartości i jak istotne są relacje z rodzicami, przyjaciółmi, szkołą i pedagogiem. Zaprezentowano także filmy  pt. „ Jak to działa?” oraz „Stop dopalaczom!” wyprodukowany przez  Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „NADZIEJA”. W czasie dyskusji, próbowano odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego młodzi ludzie sięgają po dopalacze i jak się przed taką sytuacją obronić? Jak decydować mądrze i zawalczyć o swoją przyszłość. Rozdano także ulotki informacyjne, które zawierają krótkie lecz cenne hasła: „ Biorąc dopalacze nie jesteś sobą”, „ Młody człowieku nie daj się skusić”, „ Rodzicu, Kochaj i wymagaj, dawaj dobry przykład, stawiaj granice”, Dopalacze kradną wolność”. Drugi dzień spotkania odbył się pod hasłem  „ Odmawiam nawet łyka energetyka”. Podczas zajęć zaprezentowano wypowiedź eksperta min. czym są  napoje energetyczne i jaki jest ich wpływ na zdrowie młodego człowieka. Udowodniono, że wszystkie tego typu napoje bardzo źle wpływają na nasze samopoczucie, powodują zaburzenia snu oraz zaburzenia lękowe, osłabiają serce. Eksperci przestrzegają przed reklamą, na którą podatni są szczególnie młodzi ludzie.