Po raz kolejny społeczność bursy aktywnie włączyła się w zbiórkę na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu. Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Jest to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także budują swoją sieć wsparcia i wzmacniają swoją sprawność. W Zamościu celem zbiórki jest dofinansowanie adaptacji i remontów budynków Stowarzyszenia oraz działań prowadzonych w placówkach na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.