W naszej bursie kontynuujemy cykl zajęć na temat skutecznej komunikacji interpersonalnej. Podczas ostatnich zajęć poruszone zostało zagadnienie porozumienia bez przemocy, opracowane przez psychologa Marshalla Rosenberga.

Koncepcja porozumienia bez przemocy, zwanego również porozumieniem współczującym, polega na tym, iż dzięki skupieniu uwagi uczuciach i potrzebach swoich oraz rozmówcy, a także określonym sposobom posługiwania się językiem, możliwe jest znaczne ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu lub całkowite jej wyeliminowanie. Ważnymi elementami komunikacji współczującej jest wyrażanie własnych spostrzeżeń oraz pytanie o spostrzeżenia rozmówcy, mówienie o własnych uczuciach i pytanie o nie partnera rozmowy, mówienie o własnych potrzebach, czy interpretacjach sytuacji oraz zwracanie uwagi na potrzeby i interpretacje innych, na końcu zaś wymiana oczekiwań.

W czasie zajęć młodzież miała okazję przećwiczyć okazywanie i rozpoznawanie emocji, jak też tworzenie komunikatów, uwzględniających fakty, emocje, potrzeby
i oczekiwania. Pomogły w tym ćwiczenia, aktywizujące każdego wychowanka, pobudzające do nawiązania relacji interpersonalnych.

Jednym z ćwiczeń było odegranie dramy,  w której jedna z osób wcielała się w rolę rodzica, druga – dziecka. Obie strony miały za zadanie dojść do porozumienia, wykorzystując komunikację współczującą M. Rosenberga. Uczestnicy wykonali również zadanie plastyczne, które uzmysłowiło im różnicę między faktami, a ich interpretacją. W toku tego ćwiczenia wychowankowie również mieli okazję przetrenować właściwe budowanie komunikatu.