Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w uznaniu dla działalności na rzecz propagowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego, odznakę honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymał Waldemar Leszczyński.

Po obejrzeniu prezentacji, przystąpiono do uhonorowania przybyłych Gości: wręczano dyplomy, wyróżnienia i medale.

Medale pamiątkowe XX – lecia Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu otrzymali:

Wnuk Andrzej – Prezydent Miasta Zamość, Marcin Zamoyski – Prezydent Zamościa do 2014 roku, Sprawka Lech – Wojewoda Lubelski, Mulawa Michał – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Grześko Stanisław – Starosta Zamojski, Misiuk Teresa – Lubelski Kurator Oświaty, Zawiślak Sławomir – Poseł na Sejm RP oraz Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość, Król Marian – Przewodniczący Zarządu NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego, , Walewander Marek – Przewodniczący oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu, Szleszyńska – Malec Barbara – Prezes Związku Sybiraków Oddział Zamość, Splewiński Marek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zamojska Rodzina Katyńska, Gąsiorowska Janina i Aleksandra Zamoyska – Matki Chrzestne Statków m/s „ Ziemia Zamojska” i „ Roztocze”, Orłowski Stanisław – Prezes Honorowy Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, Wojciechowska Anita – Dyrektor Santander Bank, Bartnik Piotr – Dyrektor Książnicy Zamoyskiej, Szczepańska Ewa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu, Halina Caban – Prezes Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Jaślikowski Stanisław – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zamościu, Biernacka Agnieszka – Kierownik Klubu 3-go Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, Poterucha Józef – Przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Lublinie, Tór Sławomir – Wiceprezes Zarządu MKS Padwa Zamość, Firek Konrad – Prezes Zarządu KS Agros Zamość, Niziołek Radosław – Prezes Zarządu Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego w Zamościu, Nowosad Janusz – Dyrektor Zamojskiego Domu Kultury, Ferens Mateusz – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, Mołdoch Maria – Dyrektor SP Nr 3 w Zamościu, Sołowiej Teresa – Przewodnicząca Zarządu Osiedla „Promyk”, Taurogiński Waldemar – Wydawnictwo „Tawa” z Chełma, przedstawiciel Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie.

Medalami pamiątkowymi uhonorowano także pracowników bursy, posiadających dwudziestoletni staż pracy: Maria Łasocha, Julianna Nosalska, Wiesława Haik, Aleksander Prokopowicz, Joanna Bednarczuk, Irena Korolko, Bożena Jamróż, Adam Górski, Krzysztof Pieczykolan.

Nastąpiły także okolicznościowe przemówienia przedstawicieli władz miasta, samorządów, stowarzyszeń i osób zaprzyjaźnionych, rodziców i pracowników bursy.

Dyrektor Waldemar Leszczyński podziękował za wszystkie nagrody, wyróżnienia i medale pamiątkowe, które otrzymał z okazji dwudziestolecia placówki. Szczególne podziękowania skierował do Pana Piotra Bartnika, Dyrektora Książnicy Zamojskiej, za inicjatywę i zgłoszenie wniosku o nagrodę.