W imieniu kadry Nauczycieli – Wychowawców i Młodzieży Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, Dyrektor Waldemar Leszczyński złożył wiązankę kwiatów przy Pomniku – Mogile poległych w 1920 roku Kawalerzystów na cmentarzu w Komarowie – Osadzie. W sąsiedniej Woli Śniatyckiej, w miejscu, gdzie rozegrała się bitwa, odsłonięto długo oczekiwany Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Pomnik upamiętnia rozgromienie przez polską kawalerię wrogich oddziałów Konnej Armii Budionnego. Budowa pomnika została zaplanowana przed wojną, lecz jej wybuch przerwał budowę. Pomnik został odsłonięty w sierpniu 2022 roku, w 102. rocznicę bitwy pod Komarowem, która przeszła do historii jako największy bój kawaleryjski XX wieku. Wychowankowie naszej bursy z sukcesami wzięli udział w konkursie „ Ocalić od zapomnienia – Bitwa pod Komarowem 1920”, pisząc wiersze i przygotowując prezentację multimedialną dotyczącą bitwy. Dyrektor Waldemar Leszczyński wręczył młodzieży otrzymane w konkursie nagrody. Tematyka bitwy pod Komarowem była podejmowana w projektach edukacyjnych i książkach, które zostały wydane w bursie: „ My Pierwsza Brygada – Polska Droga do Niepodległości”, „ Dwie wojny – dzieciństwo, młodość, marzenia tamtych lat.”