Kolejny raz nasza placówka włączyła się do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu zgłaszając inicjatywę na platformie Safer Internet.  Realizację działań zaczęliśmy od  przygotowania tablicy informacyjnej – „Czym jest DBI”, kącika z materiałami informacyjnymi oraz dystrybucji ulotek. Wychowawcy bursy uczestniczyli  w Konferencji online, a także webinarach DBI. Przeprowadzono cykl zajęć profilaktycznych dla młodzieży:  „Hejtu nie promuję, bo reaguję”, „Chroń swoją prywatność w sieci” oraz „Pożądane i niepożądane zachowania w internecie”. Podsumowaniem zajęć było stworzenie przez młodzież plakatów obrazujących cyberprzemoc oraz pożądane zachowania w internecie.