W ramach organizacji Dni Bezpiecznego Internetu w bursie podjęliśmy szereg działań skierowanych do młodzieży oraz wychowawców. Celem wprowadzenia w zagadnienie bezpieczeństwa w sieci przygotowano gazetkę tematyczną, kącik z materiałami informacyjnymi oraz multimedialny ekran informacyjny. W dniu 12 lutego młodzież wzięła udział w konkursie wiedzy na temat: „Czy znasz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu?” – uczestnicy otrzymali nagrody promujące akcję DBI uzyskane z Fundacji Orange, która jest współorganizatorem akcji.

Kadra pedagogiczna w miesiącach lutym i marcu uczestniczyła w specjalnie przygotowanych webinarach Polskiego Centrum Safer Internet. Ich celem była prezentacja konkretnych narzędzi i tematów, które mogą być wykorzystane do edukacji o bezpieczeństwie w sieci. Grono pedagogiczne uczestniczyło w następujących szkoleniach:

  • „Program edukacyjny SELMA – edukacja na temat hejtu i mowy nienawiści.”
  • „#Bezpresji – webinar poświęcony problematyce dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście mediów społecznościowych.”
  • „Jak edukować o problemie dyskryminacji w sieci?”
  • „Co (nowego) wiemy o cyberprzemocy?”
  • „Logowanie do realu. Jak zmieniła się rzeczywistość dzieci i młodzieży w pandemii oraz jak wesprzeć je w powrocie do szkoły?”
  • „Przeciwdziałanie przemocy w szkołach – program profilaktyczny IMPACT.”
  • „Granie Nauczanie – gry wideo w świecie dzieci i młodzieży.