W ramach wolontariatu oraz przy współpracy z Santander Bank Polska S.A. odział w Zamościu w naszej placówce w dniach 28.02.2022 – 03.03.2022 odbyła się zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy. Nasza młodzież bardzo aktywnie zaangażowała się w pomoc dla naszych sąsiadów ze wschodniej granicy w tak trudnym dla nich czasie. Nasi wychowankowie wykazali się dużą empatią i wrażliwością na los drugiego człowieka, bardzo chętnie przynosili rzeczy pierwszej potrzeby tj. chusteczki mokre, pampersy, soczki, napoje, żywność długoterminową, ręczniki papierowe, jednorazowe naczynia i sztućce.

Zgromadzone rzeczy zostały posegregowane oraz przekazane dnia 04.03.2022 do punktu rejestracyjnego przy Zamoyskiego 62 – Elektryk w  Zamościu, następnie rzeczy te zostaną rozdane osobom , które przybyły do naszego miasta. . Dziękujemy bardzo za tak duży odzew przy zbiórce naszym wychowankom oraz za chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.