W ramach działań programu profilaktycznego „Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS” zainicjowanego przez sekcje higieny i profilaktyki zdrowotnej podjęto działania mające na celu promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV. Cele szczegółowe programu obejmują: podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu zakażeń HIV/AIDS, zwiększenie umiejętności oceny zachowań ryzykownych i bezpiecznych w profilaktyce zakażeń HIV/AIDS, wypracowanie umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach dyskomfortowych; a także uświadomienie młodym, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią także siebie.

Prezentacja HIV/Aids