Wychowankowie naszej bursy wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie historycznym organizowanym przez Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polski panią Elżbietę Witek. Temat konkursu brzmiał „Polskie serce pękło. Katyń 1940” .
Młodzież przygotowała prace w 3 kategoriach:
– plastycznej
– utwór literacki
– tekst piosenki.
Celem konkursu było upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Zaś nadrzędnym założeniem konkursu było uczczenie 80. rocznicy mordu w Lesie Katyńskim. Konkurs służył także popularyzowaniu wiedzy o Zbrodni Katyńskiej i poszerzeniu wiedzy historycznej młodzieży. Konkurs to także szansa na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodych ludzi. Organizatorem przedsięwzięcia z inicjatywy pani Elżbiety Witek była Kancelaria Sejmu RP, Minister Edukacji Narodowej i Nauki Przemysław Czarnek  który również był członkiem komitetu honorowego konkursu. W kapitule znaleźli się także: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej  Jarosław Szarek.
Przewodniczącym komitetu honorowego był Prezydent RP Andrzej Duda. Na czele komisji konkursowej stanął prof. Tadeusz Wolsza.
Naszą placówkę w kategorii plastycznej reprezentowały Aneta i Agata Kurzepa , opiekunem był Pan Dyrektor mgr Waldemar Leszczyński.
W kategorii utwór literacki udział wzięła Agata Mądral , opiekunem wychowanki była Pani Monika Rebizant – Siwiło.
W ostatniej kategorii ,tekst piosenki, bursę reprezentowali  Sandra Malinowska i Piotr Wołk a ich opiekunem była Pani Ewelina Kasińska.
Gratulujemy   udziału ,  przy najbliższym spotkaniu w bursie złożone zostaną podziękowania młodzieży,za zaangażowanie i przygotowanie prac, zaś opiekunom podziękowania za opiekę.
Poniżej przedstawiamy prace naszej młodzieży: