Młodzież naszej bursy uczciła kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Wydarzenie to, tak ważne dla naszej Ojczyzny, miało miejsce w 1791 roku. W roku bieżącym przypada więc 331 rocznica jej uchwalenia. Wychowankowie przeczytali wiersze o Ojczyźnie, autorstwa Tadeusza Nowaka, Cypriana Kamila Norwida, Kazimierza Przerwy – Tetmajera i Wisławy Szymborskiej :

„ Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

Nie będę powalonym drzewem,

Codziennie mocniej w ciebie wrastam,

Radością, smutkiem, dumą gniewem.”

 

Konstytucja 3- go Maja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie. Jej autorami byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych, ustawą zasadniczą. Wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej tzw. gołoty. Potwierdziła przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z kwietnia 1791 roku. Znosiła liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany. Ograniczała też prawa sejmików ziemskich.

 

Witaj majowa jutrzenko!

 1. Witaj majowa jutrzenko,
  Świeć naszej polskiej krainie,
  Uczcimy ciebie piosenką,
  Która w całej Polsce słynie.

Witaj Maj! Trzeci Maj,
u Polaków błogi raj!

 1. Witaj dniu trzeciego maja,
  Który wolność nam zwiastujesz,
  Pierzchła już ciemiężców zgraja,
  Polsko dzisiaj tryumfujesz

Witaj Maj! …

 1. Wrogów tłuszcze wyrok Boski
  Zmiótł z powierzchni polskich łanów,
  Znikła boleść, znikły troski,
  Nie ma w Polsce obcych panów

Witaj Maj! …