W ramach działań profilaktycznych oraz w trosce o bezpieczeństwo wychowanków w bursie odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji sierż. szt. Robertem Wacławskim dzielnicowym osiedla Karolówka, który omówił obszary dotyczące bezpieczeństwa, występujące zagrożenia demoralizacji i sposoby ich unikania, a także przybliżył wiedzę na temat odpowiedzialności karnej osób nieletnich. Na zakończenie spotkania p. policjant zaprezentował wychowankom obowiązkowe wyposażenie umundurowania. Ciekawym doświadczeniem była próba zakładania kajdanek i zaprezentowanie sposobu prowadzenia „zatrzymanego”.