Historia to pamięć. Na historię składają się wydarzenia naszych rodzin, które wplątują się w losy naszego narodu. Każde państwo tworzy własną historię naznaczoną niekiedy wojną, okrucieństwem, a nawet bestialstwem. Na przestrzeni ostatniego wieku cały świat doświadczył wydarzeń, które odcisnęły piętno na bezbronnych ludziach. Świadectwa historii należy zbierać i pielęgnować, by pamięć o minionych wydarzeniach nie znikła, a co najważniejsze by z tych wspomnień czerpać wiedzę i nie pozwolić by historia „zatoczyła koło” i powtórnie świat doświadczył wojen, mordów, ludobójstwa oraz wszechogarniającego zła i nienawiści. Każde świadectwo jest bezcenne – współtworzy mapę naszej narodowej pamięci. Dlatego my jako potomkowie historii zbieramy różne głosy żyjących jeszcze świadków i ich dzieci o latach wojny, okupacji, komunizmu.

Z inicjatywy Pana Dyrektora Waldemara Leszczyńskiego w Bursie Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu odbyło się wydarzenie zatytułowane „Wspomnienia świadków historii i ich rodzin”. Spotkanie to zapowiedź obchodów wydarzeń z 11 lipca 1943 roku tzw. „Krwawej Niedzieli”. Akcji stanowiącą kulminację ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia. Tego dnia Ukraińska Powstańcza Armia i powiązane z nią formacje dokonały zbrojnego ataku na ponad 100 miejscowości zamieszkiwanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim i kowelskim.

Do podzielenia się wiedzą i wspomnieniami poproszono Pana Leszka Wójtowicza – poetę, prozaika i dziennikarza „Kroniki Tygodnia”, z którym Pani Małgorzata Kitka nauczyciel – wychowawca Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu w imieniu młodzieży przeprowadziła wywiad.  Drugim prelegentem był Pan Henryk Rusiecki – Zabużak, który opowiedział wspomnienia swojego ojca Mariana naocznego świadka wydarzeń na Wołyniu.

Spotkanie odbyło się w nawiązaniu do promocji książki Pani Anny Herbich – Zychowicz, która w 2018 roku w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu promowała książkę „Dziewczyny z Wołynia”, twierdząc, że „to bardzo trudna tematyka – najtrudniejsza do napisania”.

Na spotkanie „Wspomnienia świadków historii i ich rodzin” przybyli m.in. Pan Bogusław Lizut – Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej, Pani Zofia Szwal ze Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków na Wołyniu, Pan Piotr Bartnik Dyrektor Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, Pani Halina Zielińska zastępca Dyrektora Książnicy Zamojskiej, w imieniu Dyrektora Archiwum Państwowego przybyła Pani Ewelina Nawrocka, a także przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej, mieszkańcy miasta Zamość oraz wychowankowie Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu. Wszyscy uczestnicy spotkania niebywałą okazję wysłuchać również utwór pt. „Wołyń jest tu” w wykonaniu Pana Henryka Rusieckiego jego syna i wnuka. Jak podkreśli zaproszeni goście należy pielęgnować i spisywać wspomnienia świadków historii by nasi potomni narodu mieli rzetelną wiedzę na temat wydarzeń z przeszłości.