Pan Dyrektor Waldemar Leszczyński oraz pani Małgorzata Kitka reprezentowali Bursę Międzyszkolną Nr 2 w Zamościu podczas uroczystych obchodów 79 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej upamiętniającej zamordowanych przez NKWD w 1940 roku Oficerów Wojska Polskiego, Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej, Urzędników Państwa Polskiego oraz Polskich Patriotów.

Uroczystości rozpoczęły się w Kościele pw. Św. Katarzyny w Zamościu. Mszę świętą prowadzoną pod przewodnictwem Ekscelencji Ks. Bpa Jana Śrutwy poprzedziło wystąpienie pana Marka Splewińskiego prezesa Zamojskiej Rodziny Katyńskiej. Następnie uroczystości odbywały się przy pomniku „Krzyż Katyński” pod którym wysłuchano apelu pomordowanych i złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze.