Młodzież bursy miała niezwykłą okazję uczestniczyć w spektaklu „45” w chor. Jacka Przybyłowicza – jubileuszowy spektakl Polskiego Teatru Tańca realizowany na scenie Zamojskiego Domu Kultury, w ramach projektu „Pogranicze tańca” współfinansowanego z programu „Scena dla tańca” IMiT. Spektakl „45”. Wychowankowie kształtowali kompetencje w zakresie odbioru sztuki teatralnej oraz uwrażliwiali się na piękno w Zamojskim Domu Kultury.