Kontynuacją cyklu zajęć z zakresu profilaktyki prozdrowotnej było spotkanie, ginekologiem-położnikiem Markiem Lipcem.

W swoim wystąpieniu zapoznał wychowanki z niewątpliwie trudnym zagadnieniem, jakim są „sprawy kobiety”.

Doktor Lipiec w przejrzysty i przystępny sposób przekazał uczestniczkom spotkania wiadomości na temat zdrowia, higieny, antykoncepcji oraz profilaktyki chorób kobiecych. Wychowanki mogły uzyskać wiele cennych informacji, a także poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dorosłego życia kobiety.

Wysoka frekwencja oraz bardzo dużo dodatkowych pytań skierowanych do lekarza po zakończonej prelekcji, potwierdziły przydatność zorganizowania oraz kontynuowania takich zajęć.