Społeczność naszej Bursy wzięła w tym roku udział w akcji „I Ty zostań świętym Mikołajem”, koordynowanej przez Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
w Zamościu. Dzięki zbiórce słodyczy, zabawek i książek mogliśmy przyczynić się do wywołania uśmiechu na twarzach dzieci objętych pieczą zastępczą. Za przeprowadzoną akcję otrzymaliśmy dyplom wraz z podziękowaniem.