Wydział Oświaty Urzędu Miasta Zamość

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu uprzejmie informuje, że w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” i obowiązkiem prowadzenia działań promocyjnych, adresowanych w szczególności do szkól średnich, w tym: do ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych oraz placówek z oddziałami integracyjnymi, zostało przygotowane ogłoszenie w fonnie elektronicznej.

Z uwagi na powyższe proszę o przekazanie do poszczególnych placówek edukacyjnych załączonej informacji elektronicznej z prośbą o jej rozpowszechnienie. Jednocześnie proszę o przedłożenie do MCPR zestawienia z wykazem szkół, które otrzymały informację. W załączeniu wzór informacji zwrotnej do MCPR oraz plakat promocyjny.

WO promocja AS