W ostatnim czasie w bursie przeprowadzony został cykl spotkań dotyczących bezpieczeństwa. Pan dyrektor wraz z wychowawcami rozmawiali z młodzieżą o zasadach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zwrócono szczególną uwagę na obowiązujące w placówce procedury, standardy i regulaminy. Zostały również omówione zagadnienia związane z bezpieczeństwem internetowym. W związku z ogólnopolską akcją Dni Bezpiecznego Internetu młodzież uczestniczyła w spotkaniu na temat bezpieczeństwa w sieci. Zajęcia miały na celu uświadomienie wychowankom, że wszystko co wrzucają do sieci tam pozostaje, zaś nikt w Internecie nie jest anonimowy. Głównym celem spotkania było propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Uświadomiono wychowankom konsekwencje prawne na temat publikacji niepożądanych treści w Internecie. Młodzież dowiedziała się o również o istnieniu strony https://dyzurnet.pl/ gdzie można zgłaszać wszelkie niepokojące treści. Wychowankom przekazano również wykaz ogólnopolskich telefonów pomocowych. Tablicę z numerami umieszczono w widocznym miejscu dostępnym dla wszystkich.

wspieramy_relacje_wykaz_telefonow