Nasi wychowankowie wzięli udział w dyskusji, kończącej cykl zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej, podczas której zastanawiali się wspólnie nad zagadnieniem ilości czasu wolnego od nauki szkolnej. Idąc tropem tematyki zajęć, spotkanie odbyło się na świeżym powietrzu, w ogrodzie bursy.

Dyskusję przeprowadzono w oparciu o metodę rozwiązywania problemów, opracowaną przez Edwarda de Bono. Jej istotą jest analiza zagadnienia z sześciu różnych punktów widzenia, odkrywania nieoczywistych okoliczności oraz porządkowanie wypowiedzi uczestników dyskusji.

Wychowankowie stanęli przed zadaniem rozważenia faktów, wskazania emocji, jakie wywołuje zagadnienie, rozpatrzenia pozytywnych oraz negatywnych aspektów rzeczywistego stanu rzeczy, przedstawienia własnych kreatywnych pomysłów i rozwiązań problemu, jak również dokonania syntezy wszystkich argumentów. Młodzież nie tylko miała okazję
w praktyce wykorzystać pozyskaną dotychczas wiedzę i umiejętności komunikacyjne, lecz także wykazać się kreatywnym myśleniem.

Na koniec spotkania uczestnicy zajęć podzielili się swoimi refleksami dotyczącymi zajęć oraz wiedzy jaką zdobyli podczas cyklu.