Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego o pobycie w Bursie Międzyszkolnej Nr2 w Zamościu