26 listopada br. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zamościu zorganizował obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. Odbyły się w Fortecznym Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej.

„22–26 listopada to ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Ruch honorowego krwiodawstwa jest integralną częścią struktury PCK i obecnie zrzesza 200 000 członków i wolontariuszy, którzy poza systematycznym i planowanym oddawaniem krwi promują oraz upowszechniają ideały Ruchu, zjednując mu tym samym nowych sympatyków. Strukturę organizacyjną Ruchu tworzą kluby i rady HDK. Kluby, jako podstawowe jednostki, zrzeszają dawców w środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy i nauki.”

W obchodach wziął udział Pan Dyrektor Waldemar Leszczyński.