Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Zamościa wystawili ocenę wyróżniającą Dyrektorowi Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, Panu Waldemarowi Leszczyńskiemu za całokształt pracy zawodowej.

Dyrektor Leszczyński dziękując za docenienie pracy i wszystkich działań, które stanowią jego pasję w realizacji misji „ Dla dobrego wychowania” podkreślił, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie praca zespołowa tj. praca obsługi, administracji, grona pedagogicznego oraz młodzieży, która rokrocznie z większym zaangażowaniem realizuje się w wymiarze szeroko pojętej edukacji, nowych wyzwań, realizacji projektów nie tylko w wymiarze regionalnym ale także ogólnopolskim i międzynarodowym.

Pragnie także zauważyć duże wsparcie ze strony Władz Miasta Zamościa, szczególnie Pana Prezydenta Andrzeja Wnuka oraz władz oświatowych.