Nasza placówka po raz kolejny włączyła się do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu, zgłosiliśmy już naszą inicjatywę na platformie Safer Internet . W tym roku zaczniemy od udziału wychowawców bursy w Konferencji online z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2022. Po feriach zimowych zaplanowaliśmy działania skierowane do młodzieży, m.in. konkurs plastyczny na plakat pt. : „Stop przemocy w Internecie” , quiz  wiedzy na temat: „Czy znasz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu ?”,  przygotowanie gazetki tematycznej oraz kącika z materiałami informacyjnymi, dystrybucja ulotek.