Kolejny raz w naszej placówce obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu, w tym roku pod hasłem: „Działajmy Razem!” Nasze przedsięwzięcia kierujemy do młodzieży, rodziców i nauczycieli. Dzięki zgłoszeniu inicjatywy na stronie  saferinternet.pl otrzymaliśmy materiały, które posłużyły do zorganizowania akcji informacyjnej, stworzenia gabloty, przygotowania zajęć profilaktycznych dla młodzieży. Na stronie internetowej bursy zaplanowaliśmy utworzenie specjalnej zakładki dla rodziców poświęconej problematyce bezpieczeństwa młodzieży w Internecie (do dyspozycji rodziców będą filmy edukacyjne, broszury, poradniki). Przygotowane są również materiały edukacyjne przeznaczone dla nauczycieli – wychowawców.