Nasza bursa po raz kolejny bierze aktywny udział w Dniu Bezpiecznego Internetu, który  przypada w tym roku na 7 lutego. Jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych przewidziane zostały aż do końca marca 2023. My również zgłosiliśmy naszą inicjatywę, w której zaplanowanych jest wiele działań o charakterze edukacyjnym, skierowanych do młodzieży, nauczycieli – wychowawców i rodziców ( m.in. Konkurs plastyczny na plakat pt. : „Stop cyberprzemocy”, quiz wiedzy na temat: „Czy znasz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu?”, zajęcia edukacyjne dla wychowanków, dystrybucja ulotek i materiałów informacyjnych, uczestnictwo w Gali DBI oraz webinarach). Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu.