Dyrektor bursy Waldemar Leszczyński z okazji Dnia Edukacji Narodowej został szczególnie uhonorowany. Podczas Regionalnych obchodów DEN w Biłgoraju, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2021 r., na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, który odebrał z rąk ministra Przemysława Czarnka. Zasługi dyrektora Waldemara Leszczyńskiego docenił również Prezydent Miasta Zamościa Andrzej Wnuk. Dyrektor otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Zamościa. Za szczególne osiągnięcia edukacyjno-wychowawcze nagrodzona została również Pani Julianna Nosalska nauczyciel – wychowawca bursy. Osiągnięcia te są wynikiem zaangażowania i współpracy młodzieży, kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi bursy. Szczególnie cenimy sobie te wyróżnienia, ponieważ przypadają na czas,kiedy obchodzimy jubileusz XX – lecia powstania naszej placówki.