Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty które już od 51 lat gości w kalendarzu uroczystości szkolnych, które w tym roku obchodzone jest wraz z 250 rocznicą powołania Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznym złotem, srebrnym, brązowym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodami Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz Kuratora Oświaty. W Centrum Kultury Filmowej w Zamościu podczas uroczystej gali Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki  za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej odebrał pan Waldemar Leszczyński dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, za długoletnią służbę medalem srebrnym uhonorowano panią Magdalenę Pilip nauczyciela – wychowawcę, zaś medalem brązowym wyróżniono panią Justynę Kostrubiec – pracownika niepedagogicznego.

Dla wszystkich pracowników z okazji dnia Edukacji Narodowej wychowankowie bursy przygotowali występ artystyczny, złożono najserdeczniejsze życzenia.

„Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w imieniu całej społeczności Bursy pragniemy podziękować Dyrekcji, Nauczycielom – wychowawcom oraz pracownikom administracji i obsługi za profesjonalną i rzetelna pracę, zaangażowanie w wykonywaniu codziennych, jakże ważnych dla całej społeczności Bursy obowiązków.

Życzymy Państwu wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, sukcesów oraz satysfakcji jaką niewątpliwie daje praca z młodzieżą.

Niech każdego dnia otacza Państwa szacunek i uznanie ze strony wychowanków i rodziców, a entuzjazm i pasja zwyciężają z trudami dnia codziennego.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukacje i wychowanie młodzieży. Życzymy Państwu aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz radość i satysfakcję.

Pracownikom Administracji i obsługi życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym”.

Pan Dyrektor bursy wręczył nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi nagrody. Każdy z pracowników otrzymał kwiatka, zaś wychowankowie w podziękowaniu za przygotowanie i zaangażowanie w obchody DEN otrzymali słodki upominek. Na wszystkich zgromadzonych czekał słodki poczęstunek