W ramach realizowanych działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej  zostały przeprowadzone zajęcia na temat E- papierosy – Szkodliwe przyzwyczajenie. Przeprowadzone zajęcia miały na celu uświadomienie powodów, dla których młodzi ludzie sięgają po papierosy lub e-papierosa, przekazanie wiedzy na temat skutków zdrowotnych i ekonomicznych palenia e-papierosów.

W czasie zajęć została przedstawiona prezentacja multimedialna na temat wpływu e-papierosa na organizm młodego człowieka.

Odbyły się również zajęcia praktyczne. Praca w grupie uczestników polegała na swobodnej dyskusji którą młodzież prezentowała na forum. Wychowankowie dokonali analizy własnych przekonań na temat uzależnienia od nikotyny i e-papierosów. Uczestnicy spotkania podzielili się autentycznymi myślami, refleksjami.

Przez uczestników spotkania zostały wykonane „Plakaty informacyjne dla młodzieży”, które miały na celu zapobiec uzależnieniu od nikotyny i e-papierosów.

Na zajęciach młodzież wykazała umiejętność asertywnego zachowania się w sytuacjach trudnych oraz właściwego zachowania  w grupie rówieśniczej.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez zespół do spraw profilaktyki Bursy Nr2.